Site van de maand

De site van de maand mei 2015 heet Examenblad.
Onder de tabs vwo, havo, vmbo vind je exameninformatie per 
schooltype, en binnen elk schooltype informatie per vak, bijvoorbeeld het 
tijdstip waarop het betreffende examen wordt afgenomen,de syllabus 
met de examenleerstof, toegestane hulpmiddelen et cetera.

De eindexamens naderen weer. 
De site van de maand april 2015 heeft dan ook de naam Wiskunde Examens.
Het betreft een app die je via Google Play kunt downloaden voor je 
Android-mobieltje.
Bij opstarten van de app moet je eerst kiezen tussen de modules voor 
vwo wiskunde-A, havo wiskunde-A en vmbo-tl.
Binnen elke module kun je oefenen met een flink aantal onderdelen van de 
betreffende soort wiskunde. Het gaat steeds om meerkeuzevragen, maar 
bij een verkeerd antwoord krijg je wel een uitleg te zien.

De Nederlandse website over Pi-dag is de site van de maand maart 2015.
14 maart staat overal ter wereld in het kader van het getal π (pi).
Dat komt doordat deze dag in de Engelstalige landen wordt aangeduid
met 3/14. Dat is de driecijferige benadering van het getal π (≈ 3,1415926...).
Dit jaar is er wel een heel bijzondere situatie, want als je ook het jaar aan
de datum toevoegt krijg je 3/14/15, de vijfcijferige benadering van π.

Hester Vogels is een jonge wiskundedocente die verbonden is aan Unic, 
een school voor havo-vwo in Utrecht.
Haar website "Wiskunjeleren" is site van de maand februari 2015.
Ze heeft allerlei uitlegvideo's gemaakt over wiskundige onderwerpen
voor de havo-bovenbouw, voor zowel wiskunde-A als wiskunde-B.
De filmpjes duren allemaal minder dan een kwartier.
Als je over een onderwerp nog meer wilt weten, of als er iets niet duidelijk
is, kun je via de website contact met Hester opnemen.

De site van de maand januari 2015 is Gympie.
Gympie is een initiatief van meervoudig Olympisch schaatskampioene
Marianne Timmer en haar echtgenoot Henk Timmer, voormalig 
doelman van o.a. AZ en Feyenoord.
De opzet is om kinderen meer te laten bewegen door ze deel te laten
nemen aan sportieve activiteiten. Daarmee kun je Gympies (een soort
punten) verdienen, die je kunt inruilen voor gratis sportartikelen of 
toegangskaarten voor sportwedstrijden.
Naast de website is er ook een app, die vanaf 1 januari 2015 
beschikbaar is. Met die app kun je QR-codes bij sportverenigingen
en sportlocaties scannen, en daarmee kun je Gympies verdienen.

Op de site van de maand december 2014 zie je wat je in museum
Micropia kunt beleven.
Micropia is een museum dat onlangs in Amsterdam is geopend.
Daarin wordt de onzichtbare wereld van micro-organismen zichtbaar 
gemaakt. Een micro-organisme of microbe is een wezen dat te klein 
is om met het blote oog te kunnen zien. Ze zijn zó klein dat een bacterie,
een van de kleinste microben, meer dan één miljoen keer op de punt
van een naald past.
Zonder de micro-organismen zoals schimmels, gisten, (micro)algen,
bacteriën, archaea, virussen en microdiertjes zou er geen leven op 
aarde mogelijk zijn.
Op je lichaam zitten bijvoorbeeld al meer dan honderd duizend miljard
microben: ze zitten overal op je en in je....

Sinds september kun je in het voormalige postkantoor aan de Neude
in Utrecht naar de tentoonstelling "The joy of understanding",
gewijd aan het werk van Leonardo da Vinci.
De bijbehorende site is de site van de maand november 2014.
Je leest en ziet daar wat de tentoonstelling allemaal te bieden heeft, zoals
de door Da Vinci ontworpen eerste fiets, inclusief fietsketting, 
de parachute, het onderwaterpak, het vliegtuig en de waterradboot. 
In de ‘Uitvind-STUDIO’ kunnen kinderen met hun fantasie een 
eigen uitvinding doen en in het ‘DOC’ van Discovery Channel 
worden verschillende documentaires over Da Vinci en zijn werk vertoond.

De site van de maand oktober 2014 is gewijd aan het 
Weekend van de Wetenschap dat op 4 en 5 oktober 2014 wordt
georganiseerd in het Nemo te Amsterdam. Toegang: gratis!
Voor wat betreft de wiskunde kun je je daar o.a. bezighouden met
het maken van een Möbiusring of een veelvlak, hersengymnastiek 
doen onder leiding van Marjolein Kool, een lezing van Ionica Smeets 
bijwonen, leren tekenen als Escher, etc.

Wie in het begin van het nieuwe schooljaar nog niet zoveel huiswerk
heeft hoeft zich niet te vervelen.
Want op de site van de maand september 2014 kun je terecht voor
een verzameling wiskundige raadsels
Ze zijn verzameld door docent Hofstede van het Hogeland College.
Er staan (gelukkig!) ook oplossingen bij.

Snapput is site van de maand augustus 2014.
Je vindt er voor veel schoolvakken filmpjes met uitleg over alle 
mogelijke onderwerpen die in de schoolboeken aan de orde komen.
Voor wiskunde zijn er filmpjes voor de onderbouw, zoals over de
berekening van het snijpunt van twee rechte lijnen, voor de
bovenbouw filmpjes over wiskunde-A onderwerpen zoals
kansrekening, en over wiskunde-B onderwerpen zoals goniometrie.

Op de site van de maand juli 2014 vind je alle informatie over de
DONG Energy Solar Challenge
Dat is de grootste internationale wedstrijd voor boten op 
zonne-energie, voor maximaal 150 deelnemers.
De race vindt om de twee jaar plaats in het Noorden van Nederland.
Dit jaar vindt de race plaats van 28 juni tot en met 5 juli. Er wordt in 
vijf etappes gevaren van het Groningse Blauwestad naar Leeuwarden.
Dit jaar doet voor Nederland een draagvleugelboot mee ontworpen
door de TU Delft.
De eerste solarboot uit Delft werd gebouwd in 2005, onder meer met
hulp van de onlangs overleden prof. Wubbo Ockels.

Over een klein half jaar verschijnt er een nieuwe wiskundemethode. 
Het betreft MathPlus, een wiskundemethode voor alle niveaus 
onder- en bovenbouw in het voortgezet onderwijs. 
Op de site van de maand juni 2014 MathPlus vind je daarover informatie.
MathPlus is een samenwerkingsverband tussen Math4all en Malmberg.
Er wordt veel met digitaal lesmateriaal gewerkt, maar digitaal vervangt 
niet al het andere: de uitleg van een docent, van elkaar leren in de klas 
en het werken met een schrift zijn en blijven onmisbaar bij het onderwijs.
Uitgangspunt bij deze methode is een digitale leeromgeving die de 
docent helpt gemakkelijker in te spelen op verschillen tussen de leerlingen 
en leerlingen stimuleert en motiveert in hun werk.

De site van de maand mei 2014 heeft als titel CBS in de klas.
Deze website is een initiatief van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
en biedt gratis statistisch materiaal aan dat direct bruikbaar is voor in de klas. 
Op dit moment biedt het CBS materiaal aan voor de vakken wiskunde, 
economie, aardrijkskunde en maatschappijleer. Het materiaal heeft o.a. 
betrekking op de Nederlandse bevolking, gezondheid en economie.

Je vindt er bijvoorbeeld een animatie van het verloop van de Nederlandse
bevolkingspiramide voor de jaren 1950-2060.

Het YouTube-kanaal Leergang Vernieuwing Wiskundeonderwijs
is de site van de maand april 2014.
Je vindt hier een aantal videoclips over de nieuwe wiskunde
examenprogramma's voor havo en vwo zoals die in het
schooljaar 2015-1016 van start gaan in klas-4.
Daarbij is er met name aandacht voor de Wiskundige Denk Activiteiten
en het nieuwe statistiekprogramma waarbij van grote datasets gebruik
wordt gemaakt.
De video's worden gepresenteerd door Jos Tolboom van de SLO.

De site van de maand maart 2014 is die van Schooltv.
Deze website is helemaal vernieuwd.
Leerlingen vinden hier voor verschillende vakken informatie voor 
hun werkstukken, spreekbeurten, Praktische Opdrachten, 
profielwerkstukken, enz..
Op de wiskundepagina vind je onder Dossiers allerlei filmpjes over
praktische toepassingen van de wiskunde.

Destijds was de site van de maand september 2009 die van WolframAlpha.
Op de site van de maand februari 2014 kun je nu ook de mobiele versie
van deze wetenschappelijke alleskunner downloaden.
Zie daarvoor WolframAlpha Mobile.
Er zijn verschillende mobiele versies, waaronder voor iPhone en iPad 
en voor Android.

Het is al langer bekend dat er op  veel filmpjes over wiskundige
onderwerpen te vinden zijn. 
Die -video's zijn echter meestal niet netjes op onderwerp gerubriceerd.
Op de site van de maand januari 2014, MathTV, is dat wel het geval.
Het betreft een Engelstalige website waar je over vraagstukken uit de vier
deelgebieden in de wiskunde (rekenen, algebra, meetkunde en differentiaal-
rekening) via een video uitleg krijgt van studenten en docenten.

Steeds meer scholen klagen over de dure lesboeken.
Voor het vak wiskunde bestaat sinds vorig jaar een methode waarover informatie
te vinden is op de site van de maand december 2013 Wiskunde zonder Boek (WzB).
WzB is een wiskundemethode voor de onderbouw havo/vwo (klas 1-3)
die helemaal digitaal wordt aangeboden. Ook uitleg bij de onderwerpen is 
digitaal beschikbaar, soms ondersteund door een een video over het onderwerp.
De methode kost € 12,50 per leerling per jaar, inclusief oefenmateriaal voor
de Cito Rekentoetsen 2F en 3F.

De site van de maand november 2013 heet Mata.
Magister Mata is de leerling-app voor de tablet. 
Er zijn versies voor zowel iPad als Android-tablets.
Leerlingen hebben met deze app directe toegang tot de ELO-functionaliteit 
van Magister, waaronder Berichten, Huiswerk, Opdrachten, Studiewijzer 
en Digitaal lesmateriaal.
Magister Mata is daarmee een aanvulling op Magister Meta, de leerling-app 
voor de smartphone die vooral bedoeld is om leerlingen te informeren over 
het Rooster, Cijfers en Aanwezigheid. 
Klik hier voor een overzicht van de functionaliteiten van Magister Mata.

De site van de maand oktober 2013 heet Sinusoidal Waves.
Het is een YouTube-filmpje waarin te zien is hoe de sinus-grafiek 
ontstaat door een punt over de eenheidscirkel te laten rondgaan.
Het geheel wordt begeleid door een piano-uitvoering van de 
Prelude en Fuga in C-majeur (BWV 846) uit het Wohltemperierte 
Klavier van Johann Sebastian Bach.

De site van de maand september 2013 heeft de titel JustDiggIt.
Op deze site vind je informatie over een nieuwe techniek die in
een oplossing voorziet voor het "verwoestijnen" van grote delen 
van de aarde. 
Deze techniek is ontwikkeld door de Nederlandse wetenschapper 
Peter Westerveld. Hij heeft tientallen jaren ervaring met 
vergroeningsprojecten in Afrika en Azië en ontwikkelde verschillende 
vergroeningstechnieken.
Ambassadeurs voor JustDiggIt zijn o.a. astronaut Andre Kuipers, 
tv-presentatrice Floortje Dessing en de Zuid-Afrikaanse bisschop
Desmond Tutu.

De site van de maand augustus 2013 is WiskundeAcademie,
de plek voor gratis online wiskunde-bijles.
Volgens de site zelf vind je hier "je wiskundedocent met een pauzeknop".
De site bevat een groot aantal video's van 5 à 10 minuten met uitleg over 
allerlei wiskundige onderwerpen uit de onderbouw, maar ook over 
onderwerpen uit de wiskunde-A voor de vwo-bovenbouw.
Daarnaast vind je er links naar soortgelijke sites voor de vakken Nederlands,
Engels, Duits, scheikunde en biologie.

Allerlei interactieve wiskundesimulaties en -applets zijn te vinden op de site 
van de maand juli 2013 van het PhET-project van de University of Colorado.
Je vindt er o.a. een online grafische rekenmachine, applets voor curve fitting, 
periodieke functies, het tekenen van functies en de bijbehorende afgeleiden 
en integralen, etc.

Zoals je weet houden veel scholen en docenten hun data bij met behulp 
van de applicatie Magister.
Er is ook een leerling-versie van Magister beschikbaar voor zowel
iPhone als Android-smartphones. Deze app heeft de naam Meta.
De site van de maand juni 2013 is gewijd aan deze app Meta.
Met Meta kun je je cijfers inzien, gegevens over absentie en huiswerk
opzoeken, enzovoort.
Op de Meta-website vind je een pdf-handleiding en een demonstratie-video.

Welk getal komt er na 1, 2, 4, 8, 16?
Het antwoord is vrij eenvoudig, want het gaat hier om een rij machten van 2.
Moeilijker wordt het als je de rij 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 moet aanvullen.
Op de site van de maand mei 2013 Online Encyclopedia of Integer Sequences
kun je voor willekeurige getallenrijen laten bepalen of daar regelmaat in zit,
en zo ja welke. Niet alleen krijg je dan het volgende getal te zien, maar ook 
een bij de rij passende formule.

De site van de maand april 2013 is gewijd aan de verschijning van de nieuwe
versies van de bekende grafische rekenmachines. 
De tijd van de lage schermresoluties en zwart-wit displays lijkt definitief voorbij.
Enkele jaren geleden kwam Casio al op de markt met de FXCG20 en binnenkort
verschijnt marktleider Texas Instruments met de TI84 Plus C Silver Edition.
Beide machines zijn voorzien van een kleuren-display met hoge resolutie.

De site van de maand maart 2013 staat in het teken van de Internationale Pi Dag.
Deze dag valt op 14 maart. 
Je mag zelf raden waarom deze datum daarvoor is gekozen.
Voor informatie over pi en de Internationale Pi Dag kun je terecht op piday.org 
Je vindt er allerlei informatie over Pi en de Pi Dag, waaronder een aantal video's 
over pi en zelfs een pi-song.
Ook in Nederland wordt er aandacht aan Pi Dag besteed.
Zie daarvoor de blog van Hans Wisbrun.

Op de site van de maand februari 2013 is een prachtige animatie te zien 
van de wederopbouw van Rotterdam na het bombardement van 14 mei 1940.
In de animatie vlieg je over de belangrijkste hotspots, zoals het Hofplein, 
de Coolsingel, de Blaak met zijn kubuswoningen, de Erasmusbrug en 
zelfs het nieuwe Centraal Station.

De site van de maand januari 2013 is die van Math4all.
Je vindt hier over alle mogelijke wiskundige onderwerpen uit de 
onderbouw en bovenbouw van havo en vwo een inleiding, uitleg,
theorie, voorbeelden en oefenopgaven (met antwoorden).

De Bevolkingsteller van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
is de site van de maand december 2012.
Je vindt daar niet alleen de teller die het aantal in leven zijnde Nederlanders
van minuut tot minuut bijhoudt, maar ook allerlei andere statistische
informatie over Nederland.
Daarnaast zijn veel statistische gegevens over Nederland te vinden in Statline
de online database van het CBS.

Microsoft biedt tegenwoordig een veel uitgebreider instrument aan 
voor hetuitvoeren van berekeningen dan de met Windows 
meegeleverde standaard-rekenmachine: Microsoft Wiskundehulp
site van de maand november 2012.
Met deze invoegtoepassing kun je niet alleen berekeningen uitvoeren,
maar ook grafieken laten tekenen, wiskundige expressies opmaken, etc.
Een overzicht van de mogelijkheden en een korte handleiding is te vinden 
op de website van het tijdschrift ComputerTotaal.

De site www.onderwijsvernieuwing.be is site van de maand oktober 2012.
Zoals de naam al doet vermoeden vind je op deze Vlaamse site allerlei 
vernieuwende digitale zaken, zoals nieuwe presentatietools, het gebruik van
tablets in de les, een applicatie om van een smartphone een stemkastje te maken, etc.

Vanaf schooljaar maart 2013 kunnen leerlingen in het v.o.het rekenexamen-3F
afleggen. Dus moet er geoefend worden.
Daartoe kun je je aanmelden op drie verschillende websites.
Die zijn de website van de maand september 2012.
Het gaat om (in alfabetische volgorde):
BeterRekenen, RekenAPK en RekenBeter.
Ze dragen allemaal bij aan een verbetering van de rekevaardigheid, zo is
te lezen in een artikel uit het blad Volgens Bartjens.
Voor BeterRekenen is een iPhone-app beschikbaar, voor RekenBeter
een Android-app.

De site van de maand augustus 2012 is gewijd aan het fenomeen barbecue.
Dat doe je natuurlijk buiten, maar Herman den Blijker laat in zijn restaurant
Las Palmas in Rotterdam zien dat het ook binnen kan. 
Hoewel, als het even tegenzit staat al snel de brandweer voor de deur......

De website van het St.Michael College in Zaanstad is site van de maand juli 2012.
Je vindt er allerlei applets en toetsen waarmee je je wiskundevaardigheden 
in onderbouw en bovenbouw kunt testen, oefenen en verbeteren.
Het gaat om de applets van het Sage-project, de toetsen van het 
DITwis-project (open de htm-files), en die van het Scorm-project (zip-files).

Nu de examens achter de rug zijn is het tijd om even terug te blikken.
Op de Cito-site van de maand juni 2012 vind je alle examens met de 
bijbehorende correctievoorschriften (antwoorden).
Vanaf 14 juni zijn daar ook de normeringen (N-termen) te vinden.
De Cito-site biedt daarnaast nog veel meer.
Zo is er ook een online-toets waarmee je je algebra-vaardigheden kunt 
testen. Het gaat daarbij om je kennis van breuken, wortels, exponenten 
en logaritmen, goniometrie, het oplossen van vergelijkingen, etc.

In de maand mei 2012 vinden er weer eindexamens in het v.o. plaats.
Voor allerlei feitelijke informatie over de examens kun je terecht op
Examenblad
Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs 
van het Ministerie van OCW en het College voor Examens.
Daarnaast kun je op de site Examenbundel van uitgeverij 
Thieme-Meulenhoff een "quick-scan" doen van je wiskundekennis.
Er zijn quick-scans voor vwo wiskunde-Avwo wiskunde-B,
vwo wiskunde-C, havo wiskunde-A, havo wiskunde-B en vmbo-gt wiskunde.
Je beantwoordt dan een aantal meerkeuzevragen over basisvaardigheden 
uit de examenstof voor het betreffende schooltype.
Daarna kun je de antwoorden opvragen en nakijken.

Er zijn drie sites-van-de-maand april 2012
In alledrie gevallen gaat het om een visualisering van het verkeer in 
en om Nederland.
Op Live Aicraft Tracking zie je alle vliegtuigen die zich momenteel
in de buurt van Schiphol bevinden.
Op Spoorkaart zie je welke treinen er momenteel door Nederland rijden.
Op Shipfinder zie je het scheepvaartverkeer in en om Nederland.

De site van de maand maart 2012 heeft als thema het voormalige
hoofdpostkantoor aan de Neude te Utrecht, dat in oktober 2011
werd gesloten.
Arjan den Boer en fotograaf Frank van der Pol hebben een manier gezocht 
om de prachtige hal zo goed mogelijk vast te leggen voor de toekomst. 
Dit resulteerde in een zeer gedetailleerde 360° panorama-foto, genomen 
vanaf acht meter hoogte precies in het midden. Je kunt de hele hal, van
links naar rechts en van onder naar boven bekijken via muisbesturing.
Verder vind je er allerlei informatie over dit gebouw.

Op internet zijn inmiddels instructie-filmpjes over allerlei wiskundige 
onderwerpen te vinden.
De site van de maand februari 2012 is daar een voorbeeld van.
Vincius is een instituut Amsterdam waar je terecht kunt voor bijles, 
huiswerkbegeleiding en examentraining.
Op de Vincius-website vind je onder andere filmpjes over kansrekening,
de normale verdeling en vaardigheden met de TI83/84.

Op de site van de maand januari 2012 is een -filmpje te zien
van een Flashmob in de Openbare Bibliotheek van Utrecht.
Het betreft een uitvoering van het openingskoor uit de eerste cantate 
van Johann Sebastian Bach door het Toonkunstkoor Utrecht.

Op de site van de maand december 2011 staat een YouTube-filmpje
dat is gewijd aan de ontwikkeling van de Gel-sluis.
Samen met drie afstudeerders ontwikkelde dr. ir. Jarit de Gijt, 
senior adviseur bij Gemeentewerken Rotterdam en hoogleraar aan de 
TU Delft, een sluis zonder sluisdeuren.
De sluis is gevuld met gel in plaats van water en zonder deuren. 
De gel is stevig genoeg om water aan weerszijden tegen te houden, 
maar dun genoeg om schepen door te laten. Achter een schip sluit
de gel zich weer. Schepen kunnen niet zelfstandig door de ‘pudding’ varen. 
Een installatie op de wal trekt ze er met een snelheid van vier kilometer per uur
doorheen. Daarmee duurt de passage 53 minuten in plaats van de gebruikelijke 
vier tot vijf uur.

De site van de maand november 2011 heet Cool College.
Je treft hier videofilmpjes aan met lesjes over onderwerpen uit de
wiskunde, natuurkunde en scheikunde, zoals die in het voorgezet
onderwijs aan bod komen.
De filmpjes duren maximaal tien minuten, en zijn vaak aangevuld
met oefeningen en video-uitwerkingen.
De site is nog in aanbouw, en daarom is er nog maar een beperkt
aantal filmpjes beschikbaar, maar dit aantal wordt geleidelijk
uitgebreid.
 

De site van de maand oktober 2011 is gewijd aan de Dag van de Leraar.
De Dag van de Leraar wordt op woensdag 5 oktober gevierd.
Met deze feestelijke dag wil de Stichting Beroepskwaliteit Leraren
het imago van het leraarsvak verbeteren en het belang van goede
leraren benadrukken.
Op de bijbehorende website, www.dagvandeleraar.nl vind je niet alleen 
informatie over deze dag, maar ook ideeën om de lessen op te leuken.

Bij de site van de maand juni 2011 stond te lezen hoe je een 
virtuele TI-83 op je pc kunt installeren.
Iets dergelijks kan ook door van de site van de maand september 2011
getiteld Microsoft Wiskundehulp 4.0 de gelijknamige applicatie te 
downloaden en op je pc te installeren.
Daardoor krijg je de beschikking over een virtuele grafische rekenmachine 
waarmee o.a. 2D- en 3D-grafieken kunnen worden getekend.

De site van de maand augustus 2011 besteedt aandacht aan de
bij de de nieuwe edities van de wiskundemethoden Moderne Wiskunde
 en Getal&Ruimte meegeleverde leerlingen-ICT.
Het betreft online-oefeningen, en uitleg in de vorm van animaties.
Op de site van Moderne Wiskunde en die van Getal&Ruimte
zijn daarvan demo's voor de nieuwe boeken voor klas-4 te vinden.

De site van de maand juli 2011 is een initiatief van de 
wiskundemethode Getal&Ruimte, en heeft de naam
GeoGebra Community Nederland.
Op de site vind je interactieve GeoGebra-toepassingen bij 
opgaven uit de diverse delen van Getal&Ruimte.
Deze toepassingen zijn allemaal door docenten gemaakt.

Wie de aanschaf van een TI83 of TI84 te duur vindt, kan
in plaats daarvan ook een virtuele TI83 op de pc, laptop of
netbook installeren.
Daarvoor kun je het programmaatje vti.zip gebruiken,
te downloaden vanaf ticalc.org, de site van de maand juni 2011.
Daarnaast is het tegenwoordig ook mogelijk om een app
die de TI83 simuleert op je Android-smartphone te installeren.
Download daartoe de app "Andie Graph" vanuit de Android-Market, 
en kopieer vervolgens de TI83.ROM-file uit het hierboven
genoemde vti.zip-pakketje naar je smartphone.
De app "Andie Graph" is ook te downloaden vanaf de bijbehorende
Market-website.

Binnenkort vinden de Centrale Examens 2011 plaats.
Op de site van de maand mei 2011, Examenblad.nl , vind je
alle gegevens over die examens, zoals het examenrooster voor
eerste en tweede tijdvak, wat je voor de verschillende vakken 
moet kennen en kunnen, welke hulpmiddelen bij de verschillende
examens zijn toegestaan, etc.
Voor het vwo vind je de gegevens op de subpagina voor het vwo,
voor de havo vind je ze op de subpagina voor de havo.

Omroep ntr (een samengaan van nps, teleac en rvu) heeft speciaal 
voor leerlingen van de brugklas een serie tv-programma's gemaakt 
over wiskunde.
De zes afleveringen zijn te vinden op de site van de maand 
april 2011
, getiteld Wiskunde voor de brugklas.
Je kunt ze via "Schooltv gemist" op je computer afspelen.
De serie is bedoeld om de leerlingen uit de brugklas los te laten
komen van het idee dat wiskunde alleen maar rekenen is.
In de zes afleveringen komen de leerlingen in aanraking met
algebra, meetkunde en informatieverwerking.
Verder komt de vraag aan de orde wat je aan wiskunde hebt.

In 2015 worden er nieuwe lesprogramma's voor de vakken
wiskunde-A, -B en -C ingevoerd, voor zowel havo als vwo.
Het is dan voor het eerst sinds de invoering van de Tweede 
Fase dat er een specifiek voor het C&M-profiel ontwikkeld 
lesprogramma komt voor wiskunde-C in het vwo.
Op de site van de cTWO (commissie Toekomst Wiskunde
Onderwijs), die site is van de maand maart 2011, vind je 
voorbeelden van het toekomstige lesmateriaal dat vanaf 2015
in havo- en vwo-bovenbouw zal worden gebruikt.

Gezichtsbedrog en illusies, dat is wat de site van de 
maand februari 2011, met de titel Eyetricks, te bieden heeft.
De site bevat 45 objecten die soms echte kunstwerken zijn.

De site van de maand januari 2011 heet Salvo.
Dit is een door CDBeta (Freudenthal Instituut) ontwikkelde 
leerlijn rond verhoudingen, verbanden, formules en grafieken. 
Deze leerlijn bestaat uit een aantal lespakketten waarin de 
samenhang tussen de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde, 
biologie, informatiekunde en economie zichtbaar wordt.
Er zijn lespakketten voor onderbouw- en bovenbouwklassen
van zowel havo als vwo.

De site van de maand december 2010 betreft een applicatie voor
Android-smartphones. 
Er is nu ook een app in de vorm van een grafische rekenmachine. 
Het betreft de gratis app handyCalc, op je smartphone te downloaden
via de Market, en op je pc via de site Android-Freeware.
Er is een uitgebreide handleiding te vinden op handyCalc.wordpress.com.
Daarnaast zijn er allerlei instructiefilmpjes over handyCalc te vinden
op YouTube, bijvoorbeeld dit filmpje.

De site van de maand november 2010 heet Staartdelingen.
Je vindt hier een aantal video's waarin Mark de Rekenmeester 
uitleg geeft over staartdelingen, en hoe je een staartdeling uitvoert.
Deze site is een productie van de Stichting Goed Rekenonderwijs, die
deel uitmaakt van de Vereniging beter Onderwijs Nederland (BON).
Op de site van deze vereniging, BON-rekenhulp, kun je nog meer
rekencursussen vinden.

 
Onlangs heeft Texas Instruments een update uitgebracht van het
besturingssysteem voor de TI-84 Plus.
Alle nieuwe TI-84 machines worden daarmee uitgerust.
Je kunt deze update (versie 2.53) downloaden vanaf de site 
van Texas Instruments, site van de maand oktober 2010.
In dit nieuwe besturingssysteem kun je met echte teller-noemer-breuken 
werken, zowel bij berekeningen als bij formules. Verder kun je snel 
door de geschiedenis van je berekeningen scrollen.
Om een idee te krijgen van de nieuwe mogelijkheden: klik hier.
Wanneer je het nieuwe besturingssysteem op je pc hebt gedownload 
moet je het nog naar je TI-84 overzetten.
Je hebt daarvoor een usb-kabel nodig, en de applicatie TI-Connect, 
te downloaden vanaf deze TI-webpagina.

Op de site van Wubbo Ockels, site van de maand september 2010,
kun je kennismaken met de innovatieve ideeën van deze wetenschapper,
die 25 jaar geleden de eerste Nederlandse astronaut was.
Je vindt op zijn site heldere informatie over duurzaamheid. 
Het motto van Wubbo Ockels daarbij is: "niet minder, maar anders”.
Op de site van deze hoogleraar duurzaamheid aan de TU Delft vind je ook 
informatie over allerlei projecten waar hij bij betrokken is.
Verder kun je er een petitie tekenen waarin de regering gevraagd wordt om 
uiterlijk in 2050 Nederland schoon te hebben.
Zie daarvoor ook de site Nederland2050.nl, waar Wubbo Ockels in een video
zijn optimistische visie op de toekomst uiteenzet.

De site van de maand augustus 2010 is Google Scholar.
Google Scholar biedt een eenvoudige manier om te zoeken op wetenschappelijke literatuur. 
Je kunt zoeken in de meest uiteenlopende disciplines en bronnen vanuit één zoekvak: 
artikelen, proefschriften, boeken, samenvattingen en artikelen van academische uitgeverijen, 
professionele organisaties, voorpublicaties, universiteiten en andere wetenschappelijke
organisaties. Met Google Scholar kun je wereldwijd de meest relevante wetenschappelijke 
onderzoeksrapporten zoeken.

De site van de maand juli 2010 heet RekenAPK.
Je wordt hier uitgedaagd om je rekenvaardigheid (zonder rekenmachine!)
te bewijzen. Daartoe moet je twintig rekenopgaven maken.
Het programma onthoudt je prestaties.
Dus als je het er goed van afbrengt, krijg je de volgende keer 
twintig rekenopgaven op een iets hoger niveau.
Zo niet, of als je te lang de site niet hebt bezocht, dan ga je één niveau terug.
Voor deelname aan RekenAPK moet je je op de site wel eerst even registreren. 

Wil je in de maand juni 2010 nog even checken hoe het met je
algebra-vaardigheden (niveau klas 3hv) zit?
Dan kun je daarvoor terecht op de site van de wiskunde-methode
Moderne wiskunde.
Op de website van deze methode vind je een site met applets waar je 
on-line het rekenen met variabelen, het herschrijven van formules 
en het oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden kunt oefenen.
Om de applets te kunnen gebruiken heb je wel Java op je computer nodig.
De site is tot 1 augustus 2010 vrij toegankelijk.

In de maand mei 2010 vinden, net zoals elk jaar, de Centrale Examens
in het voortgezet onderwijs plaats. 
Het Cito hanteert sinds 2000 bij de Centrale Examens een vaste 
methode om het cijfer voor een examen te berekenen.
Deze methode maakt het mogelijk om voor examens met 
verschillende aantallen vragen en verschillen in moeilijkheidsgraad 
op dezelfde manier een cijfer toe te kennen. 
Het begrip N-term speelt daarbij een belangrijke rol.
Bij een examen met een normale moeilijkheidsgraad is deze N-term 
gelijk aan 1,0. Bij een moeilijk examen wordt de N-term verhoogd, 
bij een makkelijk examen wordt de N-term verlaagd.
Op de normerings-pagina van het Cito wordt uitgelegd hoe het 
examencijfer wordt berekend, en welke wiskundige formules daarbij 
worden gebruikt.

Op de site van de maand april 2010, getiteld wiskunde-examens,
vind je de wiskunde-examenopgaven van de laatste jaren.
Op deze site kun je de examenopgaven niet alleen laten sorteren 
op jaartal, maar ook op onderwerp.
Dat laatste is handig als je bijvoorbeeld extra wilt oefenen met 
vraagstukken over kansrekening of over differentiëren.
Verder vind je er de examenroosters en overzichten van de examenstof
voor de verschillende wiskunde-examens van het voortgezet onderwijs.

Iedereen is inmiddels wel bekend met de dynamische on-line 
wiskunde-applicatie GeoGebra
Op de site van de maand maart 2010, GeoGebraWiki genaamd,
vind je een groot aantal door gebruikers gemaakte kant-en-klare
GeoGebra-toepassingen op het gebied van de meetkunde, analyse
en statistiek.
Een paar voorbeelden:
-een geodriehoek waarmee je hoeken kunt meten
-controle vuistregels normale verdeling
-sinus, cosinus en tangens in de eenheidscirkel
-transformaties van tweedegraadsfuncties

De leerlingen die in klas 3 van havo of vwo zitten moeten de komende 
maanden aangeven welk van de vier profielen (C&M, E&M, N&G, N&T)
ze in de bovenbouw gaan kiezen. De site van de maand februari 2010,
SchoolTV: Wiskunde vóór de profielen, kan daar bij helpen.
Je vindt op deze site vier video's van een kwartier waarin voor elk profiel
duidelijk wordt gemaakt welke aspecten van het vak wiskunde in het
betreffende profiel een rol spelen, en hoe de wiskunde uit dat profiel in 
het dagelijks leven wordt toegepast.
De vier video's worden in de periode half maart tot half april 2010 ook
op tv, en wel door Teleac op Nederland 2, uitgezonden.

Voor het volgen van het luchtvaartverkeer rond Schiphol kun je terecht 
op de site van de maand januari 2010 met de naam Casper-Frontier
Deze site is opgezet door het bedrijf Frontier dat zich bezig houdt met de 
luchtvaartsector. 
Van de meeste vliegtuigen kun je zien om wat voor toestel het gaat, 
hoe hoog het vliegt, van welke luchthaven het is vertrokken, en waar het 
heen gaat.
Verder kun je op de site Geluidsnet volgen hoeveel geluid de vliegtuigen 
rond Schiphol maken.

Op de site van de maand december 2009 vind je het gedigitaliseerde 
archief van het blad Pythagoras.
Pythagoras is een tijdschrift dat zich richt tot alle leerlingen van vwo
en havo. Het stelt zich ten doel jongeren kennis te laten maken met de
leuke en uitdagende kanten van wiskunde.

Bij het blad is men druk bezig om alle edities, vanaf jaargang 1 (1961)
tot op heden, te digitaliseren en op internet beschikbaar te maken.
Voorlopig zijn nog alleen de laatste zes jaargangen (2003 tot 2009) 
op internet te bekijken.

De site van de maand november 2009 staat in het teken van de jaarlijkse 
Wiskunde A-lympiade en Wiskunde B-dag. 
Deze vinden dit jaar op vrijdag 20 november plaats, en worden georganiseerd
door het Freudenthal Instituut (FI).
De A-lympiade en de B-dag zijn wedstrijden voor leerlingen in 5-havo, 
5-vwo en 6-vwo waarin vaardigheden als probleem oplossen, kritisch 
beschouwen van modellen, mathematiseren, logisch redeneren, argumenteren 
en samenwerken centraal staan.
Er wordt dan door groepjes van ongeveer vier leerlingen van 9 tot 16 uur 
aan de oplossing van een uitdagend probleem (samen)gewerkt.
Om een idee te krijgen om wat voor soort problemen het gaat kun je de 
opgaven van de afgelopen tien jaar bekijken op de daartoe door het FI
ingerichte websites Wiskunde A-lympiade en Wiskunde B-dag.

De Grote Griep Meting is de site van de maand oktober 2009.
Deze site is een initiatief van o.a. het RIVM
De site was al eerder site-van-de-maand (in januari 2004), maar
is nu weer extra actueel door de opkomst van de Mexicaanse Griep.
Op deze site worden zoveel mogelijk gegevens verzameld over het 
verloop van de griep in Nederland. 
Iedereen kan zich daartoe aanmelden als "griepmeter"
Je geeft dan één keer per week door of je koorts hebt, snotterig bent, of dat 
je nergens last van hebt.
De gegevens die de "griepmeters" aanleveren, worden op de site verwerkt in
allerlei kaartjes, tabellen en grafieken.
Daardoor krijg je een goed inzicht in het verloop van de griep in Nederland.
Op de site zijn er ook links naar soortgelijke websites in België, Portugal, 
Italië, Groot-Brittannië, Mexico, Brazilië en Australië.

Op de site van de maand september 2009 vind je de (wetenschappelijke) 
zoekmachine Wolfram-Alpha.
Het gaat hierbij om een zoekmachine waarbij je in de opdrachtregel een vraag 
of opdracht over een willekeurig wetenschappelijk onderwerp kunt intypen.
Je kunt Wolfram-Alpha ook berekeningen laten uitvoeren en er wiskunde 
mee doen.
Zo kun je met Wolfram-Alpha bijvoorbeeld ontbinden in factoren, haakjes 
wegwerken, grafieken van functies tekenen, differentiëren, integreren, de 
formule voor een lijn door twee gegeven punten opstellen, gemiddelden uitrekenen,
de eigenschappen van meetkundige figuren onderzoeken, enzovoort.
In een door Stephen Wolfram ingesproken (dus Engelstalig) filmpje wordt uitgelegd 
wat er allemaal mogelijk is met Wolfram-Alpha.
Elders op deze site zie je welke wiskundige mogelijkheden er zoal zijn.

De zomervakantie is een mooie tijd om eens te bedenken hoe 
tevreden je bent over je docenten.
Op Beoordeelmijnleraar, de site van de maand augustus 2009
kun je een cijferbeoordeling geven aan de leraren van jouw school.
Verder vind je er o.a. een leraren-top10 en een scholen-top5.

De site van de maand juli 2009 heeft als thema wiskundige applets.
Applets zijn interactieve programmaatjes die je in de webbrowser van je 
computer kunt uitvoeren. Ze kunnen in werking gezet worden door met 
je muis iets te verslepen of iets aan te klikken.
Bij wiskundige applets is er sprake van "wiskunde in beweging". 
Dit is tegenstelling tot de "stilstaande wiskunde" die in je wiskundeboek staat. 
Daardoor kunnen applets sommige wiskundige zaken beter duidelijk 
maken dan de tekst in je wiskundeboek.
Op de volgende webadressen vind je allerlei fraaie wiskundige applets:
De wiskunde-applets van Walter Fendt
Manipula Math with Java 
De wiskunde-applets van Gerard Dekker
  
Het WisWeb
(Freudenthal Instituut)
Ratio (Radboud Universiteit Nijmegen)
Om applets te kunnen gebruiken heb je Java nodig op je computer.
Je kunt Java hier downloaden.

De site van de maand juni 2009 is de site van de World Digital Library (WDL).
Deze bibliotheek is een initiatief van Unesco, een onderdeel van de Verenigde Naties.
De WDL bevat onder meer bevat onder meer literatuur, historische documenten, films 
en muziek van over de hele wereld. Het doel van de digitale bibliotheek is 
"het bevorderen van de internationale en interculturele verstandhouding, het ter 
beschikking stellen van bronnen aan onderzoekers, het uitbreiden van niet-Engelse 
en niet-Westerse inhoud op het internet en het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek". 
Aan de site is vier jaar gewerkt. 
De WDL is beschikbaar in zeven talen, waaronder Arabisch, Chinees, Engels, 
Portugees en Russisch.

De maand mei 2009 staat in het teken van de Centrale Examens.
Voor het oefenen met oude examens kun je op verschillende sites
terecht, zoals op www.examenbundel.nl.
Bovendien kun je daar een zogenaamde Quickscan doen.
De Quickscan is een korte, interactieve toets over de examenstof. 
Het maken van de Quickscan duurt ongeveer 15 minuten. 
Op basis van de score krijg je een speciaal voor jou bestemd studieadvies. 
Ga naar de leerlingenpagina's (vmbo, havo of vwo), selecteer de 
Quickscan die je wilt maken, en ontdek zelf hoe ver je al bent met 
je examenvoorbereiding.

Op de site van de maand april 2009, met de naam 
Wiskunde Oefen Toets Automaat, vind je een oefenprogramma 
over allerlei wiskundige onderwerpen uit zowel de onderbouw 
als de bovenbouw.
Op de site zelf staan vele oefenopgaven met uitwerking.

Het programma zelf  kun je hier gratis downloaden.

Even snel een grafiek maken?
Dat kan op de site van de maand maart 2009, getiteld MijnGrafiek.nl.
Hier kun je eenvoudige grafieken maken (alleen een staaf- of lijndiagram). 
Je kunt het resultaat opslaan en bijvoorbeeld als afbeelding in je 
tekstverwerker gebruiken, of ernaar verwijzen met een hyperlink. 
Alle grafieken die je maakt, blijven op deze site een tijdje bewaard.

De site van de maand februari 2009 is gewijd aan aan het 
Internationale VN-Jaar van de Sterrenkunde 2009
(International Year of Astronomy 2009 - IYA2009). 
De initiatiefnemers, de Internationale Astronomische Unie (IAU) 
en de Unesco, willen in het sterrenkundejaar bereiken dat de wereldburgers 
hun plaats in het heelal herontdekken door met een gevoel van verwondering 
op een zoektocht door het universum te gaan. 
'Het heelal: ontdek het zelf' is dan ook het thema van dit bijzondere jaar.

Op de site van de maand januari 2009 vind je een groot 
deel van de ondersteunende ICT bij de bovenbouwdelen 
van de wiskunde-methode Getal en Ruimte
Het betreft de leerstof uit de boeken, oefenopgaven, animaties, 
instructiefilmpjes en diagnostische toetsen bij de delen voor de 
Herijkte Tweede Fase.
Het materiaal is opgesplitst in een site voor vwo wiskunde-A
vwo wiskunde-B
, vwo wiskunde-C, havo wiskunde-A
havo wiskunde-B
en havo/vwo wiskunde-D.

De site van de maand december 2008 heet Mijn Woordenboek.
Je kunt er woorden laten vertalen van het Nederlands naar het Frans, 
Duits, Engels, Spaans, en omgekeerd.
Verder kun je er Nederlandse woorden op spelling laten controleren,
synoniemen opvragen, enzovoort.
En voor deze Sinterklaas-maand is het natuurlijk ook reuze handig dat
je er een rijmwoordenboek kunt raadplegen.....

Op de site van de maand november 2008, SAGe-project genaamd, vind je 
allerlei online mogelijkheden om je wiskunde-vaardigheden te oefenen.
Het gaat om applets waarbij je stap-voor-stap naar het juiste antwoord toewerkt.
Bij iedere stap zie je of je op de goede weg bent.
Je kunt o.a. oefenen met algebra, differentiëren, logaritmen, lineaire formules, 
kwadratische vergelijkingen, goniometrie, enzovoort.
Een voorwaarde voor het goed functioneren van de applets is dat Java
op je computer geïnstalleerd is.

De site van de maand oktober 2008 heet SchoolTV Beeldbank.
Je vindt er meer dan 1700 korte clips over heel verschillende onderwerpen.
Leuk voor in de klas, voor een spreekbeurt of Praktische Opdracht.
Er zijn ook een aantal filmpjes over wiskundige onderwerpen beschikbaar,
bijvoorbeeld over rekenen bij modekleding, over flight-simulators, over 
wiskunde bij misdaadbestrijding, de rij van Fibonacci, enzovoort.

De site van de maand september 2008 heet Math4All.
Je vindt er o.a. een overzicht van de basiswiskunde voor  
de eerste twee leerjaren van havo/vwo.
Het gaat daarbij om wiskunde-onderwerpen die iedereen 
zou moeten beheersen.
Bij elk item is er een een kort stukje theorie, geïllustreerd met
voorbeelden en toepassingen.

Zomervakantie, dus even tijd om te relaxen met een wiskunde-song over
onder andere de TI84.
De song is getiteld What you know about Math, en wordt gezongen door 
twee Amerikaanse studenten. 
Je vindt de clip op de site van de maand augustus 2008, en wel op YouTube.

De site van de maand juli 2008 heet WisNet en is ontwikkeld voor 
studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Je kunt deze website gebruiken als je iets wilt weten over een wiskundig onderwerp. 
De website is zó ingericht dat je zo'n onderwerp gemakkelijk kunt vinden.
Heb je behoefte aan een complete cursus over een nieuw onderwerp of 
ben je slechts even iets vergeten? WisNet helpt je.

Allerlei statistische gegevens over de buurt waar je woont zijn te
vinden op de site van de maand juni 2008, met de titel CBS in uw buurt.
Je kunt er vinden of er veel jongeren of juist veel ouderen in je buurt wonen,
of er goedkope of juist dure woningen staan, of de bewoners een hoog of 
een laag inkomen hebben, wat voor werk ze doen, enzovoort.
Deze site is een onderdeel van de website van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek en zijn on-line database, StatLine genaamd.

De site van de maand mei 2008 is gewijd aan de eindexamens.
De site Eindexamen.nl is een initiatief van het Ministerie van OCW.
Je vindt er voor ieder vak informatie over de eindexamens,
zoals wanneer het betreffende examen plaatsvindt, wanneer het tweede
tijdvak (de herkansing) is, welke hulpmiddelen zijn toegestaan, wat de
exameneisen zijn, enzovoorts.
Verder kun je er oude examens vinden om mee te oefenen.

Omdat er erg veel problemen waren met de activerings- en inlogcodes
van Schoolwise heeft uitgeverij Wolters-Noordhoff een aparte website, 
tevens site van de maand april 2008, gewijd aan de uitwerkingen van 
de nieuwe delen van Moderne Wiskunde voor havo-4 en vwo-4.
Je kunt de uitwerkingen hier vinden.

De site van de maand maart 2008 staat in het teken van World Math Day.
Dit evenement vindt op 5 maart plaats. Daarbij nemen scholieren uit de hele 
wereld deel aan een poging om het wereldrecord rekenvragen beantwoorden
te verbeteren. Het record van 2007 staat op bijna 39 miljoen juiste antwoorden.
Je kunt voor deze recordpoging individueel maar ook als school inschrijven.
Vorig jaar stond in het individuele klassement de eerste Nederlandse scholier 
pas op de 97e plaats! Dat moet toch beter kunnen! 

Het zijn momenteel regenachtige en koude dagen, dus tijd om te puzzelen. 
Op de site van de maand februari 2008, De Ultieme Puzzel Site
vind je puzzels, problemen, quizzen en hersentests, die in moeilijkheid 
variëren van makkelijk tot zeer complex.

Hidde Verstoep is een scholier uit vwo-6.
Zijn profielwerkstuk heeft als onderwerp Differentiëren met de computer.
Op de site van de maand januari 2008 heeft hij een vrij te downloaden
programmaatje staan waarmee je de grafiek van een willekeurige functie
kunt plotten en de afgeleide van die functie in formulevorm kunt laten berekenen.
Je kunt dit programmaatje ook meteen hier uitproberen.

Op de site van de maand december 2007 vind je de tv-afleveringen van
de Teleac-serie "Wiskunde voor de tweede fase".
Elke aflevering duurt 15 minuten en gaat over de relatie tussen de wiskunde
en de maatschappij. In iedere aflevering krijg je een goed beeld van de rol 
die de wiskunde in allerlei onderzoek speelt.

Met ongeveer honderd miljoen sterren en twee honderd miljoen sterrenstelsels 
kun je met de Sky-functie in Google Earth de sterrenhemel ontdekken zoals 
nooit tevoren. Op de site van de maand november 2007, Google Earth Sky
kun je deze vernieuwde versie van Google Earth downloaden.
Er is ook een Nederlandstalig  YouTube-filmpje waarin wordt uitgelegd welke 
mogelijkheden Google Earth Sky allemaal heeft.

De Amerikaan Tom Lehrer was vroeger wiskundeleraar, maar verdient 
tegenwoordig de kost als cabaretier. 
In een filmpje op You Tube, site van de maand oktober 2007, hoor je 
hem de song New Math zingen, waarin hij op onnavolgbare wijze uitlegt 
hoe kinderen tegenwoordig leren twee getallen van elkaar af te trekken.

Vanaf 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. 
De kwalificatieplicht betekent dat alle jongeren tot hun 18e verjaardag een 
volledig onderwijsprogramma moeten volgen, gericht op het behalen van 
een startkwalificatie. Dat is een diploma van een mbo2-, havo- of vwo-opleiding.
Op de site van de maand september 2007, "Jij moet verder leren..." staat
daarover allerlei informatie.
Er is ook een wedstrijd aan verbonden waar je mooie prijzen mee kunt winnen.
Het gaat er daarbij om dat je een filmpje maakt waarin je de nieuwe regeling
aan anderen uitlegt. Om een indruk te krijgen van het niveau van het tot nu toe 
ingezonden filmmateriaal kun je kijken op de daarvoor bestemde filmpjespagina.

Op de site van de maand augustus 2007, Calculating Machines
vind je de verzameling rekenmachines van Nico Baaijens. 
Het is een soort online-museum waar je mechanische en elektrische
rekenapparaten van soms honderden jaren oud kunt bekijken.
Een aantal van de betreffende instrumenten is werkend te zien in een filmpje.
Ook zijn er allerlei varianten van de abacus (het telraam) te bewonderen.
Verder kun je er een aantal calculators voor je desktop downloaden.

De site Wiskunde-online is site van de maand juli 2007.
Op deze site vind je lessen die gaan over wiskundige problemen
waar leerlingen vaak moeite mee hebben.
Maar wat in een boek niet mogelijk is kan op een webpagina wel.
Bij Wiskunde-online wordt ieder onderwerp ondersteund met animaties 
of online-software die in de webpagina's van deze site zijn geïntegreerd.
Zo tref je er onder andere software aan voor het tekenen van
grafieken en parameterkrommen, lineair programmeren, 
matrix-berekeningen, enzovoort.

In de grootste bouwput van Nederland wordt op dit moment de reconstructie en
verbreding uitgevoerd van de A2, de drukste snelweg van Nederland.
Op de site van de maand juni 2007, De toekomstige A2 (onderdeel van de ANWB-site),
kun je een virtuele autorit over de vernieuwde A2 maken. 
Je kunt er ook voor kiezen om de vernieuwde A2 via een virtuele helikoptervlucht 
vanuit de lucht te bekijken.
Je ziet dan de tweemaal vijf rijstroken tussen Oudenrijn en Holendrecht, de 
overkapping van anderhalve kilometer bij Utrecht, het futuristische geluidsscherm
bij Maarssen, nieuwe bruggen en viaducten, enzovoorts.

De maand mei 2007 is examen-maand.
Op de examen-site van Kennisnet vind je allerlei nuttige informatie
over de examens: het examenrooster, oefenexamens, samenvattingen,
de examenonderwerpen, en ten tijde van de examens ook de 
antwoorden van de examens die al geweest zijn.
Er is ook een link naar het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS), 
waar je met al je vragen en klachten over de examens terecht kunt.

Onlangs zijn drie middelbare scholieren uit Nijmegen, Jesse Hoekstra, 
Willem Schilte en Petra Alkema, er in geslaagd een bijzonder magisch 
vierkant (tovervierkant) van 12 bij 12 te construeren. 
Op de site van de maand april 2007 over dit HSA-vierkant (genoemd naar 
de achternamen van de drie ontwerpers) lees je wat er zo bijzonder aan dit 
magische vierkant is, en hoe het idee tot het maken van dit vierkant is ontstaan.
Verdere informatie vind je op de site van het Bernrode Gymnasium, waar
Petra Alkema in klas 5 zit, en op de site van het Dominicus College,waar 
Jesse Hoekstra en Willem Schilte op school zitten.

In de nacht van 3 op 4 maart 2007 is er in Nederland, bij heldere hemel,
een totale maansverduistering te zien.
Op de site van de maand maart 2007, die van de Utrechtse sterrenwacht
Sonnenborgh, vind je informatie daarover, onder andere in de vorm van
een animatie van de verduistering.
Ook op een website van het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit
Utrecht is er allerlei informatie over dit bijzondere verschijnsel te vinden.

Op Metacafe, site van de maand februari 2007, vind je net als op 
YouTube, filmpjes over allerlei onderwerpen.
Er is ook een rubriek met filmpjes over wiskunde-onderwerpen.
Je treft daar bijvoorbeeld een aantal filmpjes aan over handige 
rekentrucjes, maar ook over allerlei wiskundige raadsels.

De site van de maand januari 2007 is opgezet door de 
wiskunde-methode Pascal.
Je vindt er een aantal goede practica voor zowel de TI83/84
als voor de Casio cfx-9850. 
Er wordt daar op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de meest 
gebruikte toepassingen van je GR werken, bijvoorbeeld
het tekenen van grafieken, het berekenen van snijpunten, maar
ook hoe je onderwerpen als kansrekening, statistiek en rijen op
je GR kunt doen. 
Handig als je de handleiding van je GR niet (meer) bij de hand hebt!

Celestia is de titel van de site van de maand december 2006.
Het betreft hier een applicatie waarmee je een virtuele reis door ons 
zonnestelsel en de melkweg kunt maken.
Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van Celestia kun je alvast 
hier een fotogalerie bekijken.
Celestia is gratis te downloaden. Omvang van het pakket: ongeveer 14 Mb.

De site van de maand november 2006 heeft de titel
Misconcept "Drie Deuren Probleem".
Op deze website wordt op verschillende manieren een poging 
gedaan om de wijdverbreide misvatting over dit probleem 
(dat het niet uit zou maken of je nu wel of niet van deur wisselt)
uit de wereld te helpen.
Er is op deze site ook een on-line simulatie van het "Drie Deuren Probleem"
beschikbaar met statistieken die de ongelovigen onder ons uit de droom helpt.

Het weblog van de Wiskundemeisjes is de site van de 
maand oktober 2006.
De wiskundemeisjes zijn Ionica Smeets & Jeanine Daems. 
Ze werken als promovendi aan de Universiteit Leiden. 
In de lunchpauzes vertellen ze elkaar enthousiaste verhalen die 
ze voortaan ook op deze weblog zullen zetten. Zo kan iedereen 
meegenieten van alle leuke wiskundeweetjes die ze tegenkomen!

Kijk als voorbeeld eens naar het filmpje waarin wordt uitgelegd
dat 25 gedeeld door 5 volgens sommige mensen als uitkomst 14 heeft!

Op de site van de maand september 2006, Eyetricks genaamd, 
zijn heel wat aardige optische illusies te vinden.
Verder is er aandacht voor het werk van de kunstenaars M.C. Escher
en Salvador Dali, en voor stereogrammen.
Schrik niet van de Scary Optical Illusion op deze site!

Op de site van de maand augustus 2006, Wiskunde-online,
vind je online-uitleg, hulp en oefenopgaven bij allerlei 
wiskundige problemen in zowel de onderbouw als de bovenbouw. 
Zo is er bijvoorbeeld uitleg van en oefenopgaven bij de Stelling
van Pythagoras en het oplossen van tweedegraadsvergelijkingen
(onderbouw) te vinden, maar ook een module over functies en
grafieken, en een online hulpprogramma voor het oplossen van 
lineair-programmeren problemen (bovenbouw).

Teleblik is de naam van de site van de maand juli 2006.
Deze site herbergt een enorm archief van duizenden radio- 
en videofragmenten over allerlei onderwerpen.
Je kunt op de site zoeken door het ingeven van een 
zoekterm, maar je kunt ook zoeken op alfabet.
Verder kun je er de laatste afleveringen van Nova, Netwerk,
Tweevandaag, Het Klokhuis en Het Journaal bekijken.
Je hebt er wel een inlognaam en wachtwoord voor nodig,
tot september zijn dat: oitele13264 en welkom2006.
Daarna via je school eigen inlog-gegevens opvragen.

Vlak voor de aanvang van het WK-voetbal in Duitsland
is het leuk om op de site van de maand juni 2006 kennis
een aantal bekende spelers aan het werk te zien.
Op Footballclips kun je filmpjes met allerlei fraaie 
doelpunten bekijken. Je kunt de doelpunten o.a. selecteren
op soort (kopbal, vrije trap, bicycle-kick, etc.) of op
speler (Ronaldinho, Henry, Beckham etc.).
Verder zijn er natuurlijk ook een aantal bloopers te zien.

Google Earth is de titel van de site van de maand mei 2006.
Het is een applicatie waarmee je een virtuele vliegreis over de
wereldbol kunt maken. Je kunt op iedere plaats ter wereld 
inzoomen, en (meestal gedetailleerde) foto's van die plaats 
bekijken. Google Earth is gratis en je kunt het hier downloaden.
Op de site Leren werken met Google Earth staan bij "Uitleg" in 
het Nederlands ingesproken instructiefilmpjes, die je laten zien hoe
je over de wereldbol navigeert, en welke mogelijkheden 
Google Earth verder nog heeft. 

Op de site van de maand april 2006 staan allerlei aardige
wiskundige applets en games voor klas 1, 2 en 3.
Je vindt ze op de site van de wiskunde-methode Getal en Ruimte.

Op 7 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Weet je nog niet op welke partij je moet gaan stemmen?
Laat je dan adviseren door de Stemwijzer, site van de 
maand maart 2006.
Door dertig vragen te beantwoorden over kwesties die in jouw 
gemeente actueel zijn kun je beoordelen welke politieke
partij het meest bij jouw opvattingen aansluit.

De site van de maand februari 2006 is gewijd aan ESA.
De afkorting ESA staat voor European Space Agency. 
ESA heeft als taak het ontwikkelen en uitvoeren van het 
Europese ruimtevaartprogramma.
Op de site vind je o.a. allerlei nieuws en informatie over planeten
en ruimtevaart. Verder staat er op de site een link naar ESTEC,
het European Space Research and Technology Centre gevestigd in 
Noordwijk, waar, in samenwerking met de Europese ruimtevaart-
industrie, allerlei ruimtevaartprojecten worden voorbereid.

Nieuwszicht, site van de maand januari 2006, is opgericht om jongeren 
meer bij het nieuws te betrekken. Uit verschillende recente onderzoeken is 
gebleken dat de interesse voor nieuws van deze groep steeds verder afneemt. 
Dit zou veroorzaakt worden doordat nieuws vaak te oubollig en te uitgebreid 
gebracht wordt. Nieuwszicht wil daar op inspelen door deze mensen snel en 
overzichtelijk van nieuws te voorzien. In één oogopslag wordt men via de 
homepage van Nieuwszicht op de hoogte gesteld van de laatste actualiteiten.
Daarnaast biedt de website ook de mogelijkheid om direct op het nieuws te 
reageren, of met anderen on-line over het nieuws te discussiëren.

De site van de maand december 2005 heeft de mysterieuze en veelbelovende titel
Flash Mind Reader. Het lijkt daar alsof men kan raden welk getal je in gedachten
hebt genomen. Toch is dat natuurlijk niet zo. Maar het vergt toch wel enige kennis
van de algebra om erachter te komen hoe de "truc" in elkaar steekt.

Op de site van de maand november 2005, Tazuku geheten, vind je alles over sudoku's.
Sudoku (spreek uit: su-doo-koe) is een steeds populairder wordende 
puzzelsoort. Bij de tijdschriftenhandel kun je tegenwoordig talloze
puzzelboekjes met sudoku’s kopen, variërend van makkelijk (1 ster) tot erg
moeilijk (5 sterren).
Een sudoku is
een vierkant diagram van negen blokken van 3 bij 3 kleine 
vakjes per blok. In elk vakje komt een getal van 1 tot en met 9 te staan. 
Elke rij, elke kolom en elk vierkant van 3 bij 3 vakjes (omlijnd door een dikke zwarte rand) 
moet precies één keer alle getallen van 1 tot en met 9 bevatten.
Op bovengenoemde site vind je uitleg, voorbeelden, tips en natuurlijk heel veel
sudoku-puzzels.

De site van de maand oktober 2005 gaat over de tv-serie Numb3rs die sinds
enkele weken te zien is op SBS6.
Daarin helpt een wiskundige de FBI bij het oplossen van misdaden in Los Angeles. 
Daarbij worden allerlei moderne wiskundige technieken gebruikt.
Informatie over deze tv-serie, en de wiskunde die daarin wordt gebruikt, kun je, 
behalve op de website van SBS6, vinden op de website van de Amerikaanse 
tv-zender CBS (in samenwerking met Texas Instruments), op Mathfiction  
en op Red Hawke.

Ben je op zoek naar spelletjes voor je nieuwe TI-83 of TI-84?
Kijk dan eens op "Scholieren.com", de site van de maand september 2005.
Naast spelletjes voor je GR vind je er ook hulpprogramma's voor
wis-, natuur- en scheikunde, een klok, smiley's, enzovoorts.

Volop vakantie, dus heeft iedereen meer dan gewone belangstelling 
voor het weer in Nederland en daarbuiten. 
Op WeerOnline, site van de maand augustus 2005, vind je naast 
weergegevens op je vakantiebestemming ook andere informatie, 
zoals over hooikoorts, ballonvaren, surfen en zeilen, enzovoorts.

Op de site van de maand juli 2005, met de naam
Microsoft PowerToys for Windows XP, kun je o.a. een
complete grafische rekenmachine voor op je pc downloaden.
Klik daartoe in de rechter kolom ("Download") op PowerCalc.exe.

De site van de maand juni 2005 is de rubriek "FF relaxen", onderdeel
van de site www.examenbundel.nl van uitgeverij Thieme-Meulenhoff.
In deze spannende examentijd vind je daar o.a. links naar polulaire
radiostations, info over films, chatboxen, humor, games, et cetera. 
Verder is er allerlei info over de examens te vinden, maar of dat nou 
onder "relaxen" valt is natuurlijk maar de vraag....

Naast Google zijn er ook twee nieuwe zoekmachines die snel de
gewenste resultaten opleveren.
Het gaat daarbij om A9.com en MSN Search.
Deze twee sites zijn allebei site van de maand mei 2005.

De examenklassen zijn al weer druk bezig met hun voorbereiding op
het Centraal Examen.
Op de site van de maand april 2005, www.examenbundel.nl ,  
vind je voor de meeste schoolvakken een zogenaamde QuickScan. 
De QuickScan is een korte interactieve toets waarin je een aantal vragen 
wordt gesteld. Het maken van de QuickScan duurt ongeveer 20 minuten 
tot een half uur. Op basis van je score krijg je een speciaal voor jou 
bestemd advies! Dus doe de QuickScan en ontdek hoe ver je al bent met 
je examenvoorbereiding! 

Op zoek naar een onderwerp voor een profielwerkstuk?
Op de scholierenafdeling van de site van de maand maart 2005
getiteld "Studeren aan de UvA" kun je ideeën opdoen.
Je vindt er o.a. onderwerpen voor een profielwerkstuk op het gebied
van de aardwetenschappen, biologie, informatica, natuurkunde,
scheikunde en wiskunde.

Op de site van de maand februari 2005, met de naam
"M.C. Escher, de officiële website", staan in de rubriek Downloads 
drie beroemde afbeeldingen van "onmogelijke" gebouwen.
Bij elke afbeelding kun je een filmpje bekijken waarin je met de camera 
om en door het bouwwerk op de afbeelding heen gaat. 
(Klik daarvoor steeds op MPEG). 
Je krijgt dan een goed beeld hoe Escher te werk is gegaan.
Een belangrijke rol bij die "onmogelijke" gebouwen spelen de eindeloze
trappen. Op de site "Ascending and Descending" zie je een animatie van 
zo'n eindeloze trap.

Nu de feestdagen achter de rug zijn kijken we op de site van de maand
januari 2005, die BMI-meter heet, natuurlijk even of we op dieet 
moeten of niet. 
BMI staat voor Body Mass Index, ook wel Quetelet Index genoemd.
Deze index wordt berekend door je gewicht (in kg) te delen door het 
kwadraat van je lengte (in meters).
Krijg je daarbij een uitkomst kleiner dan 25, dan zit je goed met je gewicht.
Komt de BMI-index boven de 25, dan ben je te zwaar.

Leerlingen.com is de naam van de site van de maand december 2004.
Je vindt er informatie over schoolzaken (o.a. een verzameling werkstukken
en boekverslagen), maar ook over muziek (o.a. videoclips en songteksten), 
games (zoals zeeslag en vier-op-een-rij) en over de liefde (o.a. vragen over
liefdesproblemen en sex, maar je kunt er ook liefdesgedichten vinden).
Verder is er een forum en kun je er chatten.
 
Op de site van de maand november 2004 vind je informatie over allerlei 
onderwerpen die geschikt zijn om een presentatie over te houden, of om 
een praktische opdracht of sector- of profielwerkstuk over te maken.
Op deze Themasite van Kennisnet vind je uitgebreide informatie rond
thema's als sport, cultuur, veiligheid, gezondheid, voeding, enzovoorts.
Verder is er een beeldbank met honderden videoclips over deze thema's.

De site van de maand oktober 2004 heeft maar één doel: je van je 
eventuele stressklachten afhelpen.
De veelzeggende titel van deze site is  Nu even niet! en je wordt er rondgeleid 
door Sjors uit de Cup-a-soup tv-reclames. ("Hele afdeling met sabbatical...")
Er is ook een pagina waar je Sjors-voicemails kunt downloaden.

Op de site van de maand september 2004 vind je een historisch overzicht van
alle calculators die door Texas Instruments in de afgelopen 30 jaar zijn ontwikkeld.
Je ziet er niet alleen afbeeldingen van allerlei oude rekenmachines, maar ook de 
technische specificaties en de soms heel hoge prijzen waarvoor destijds de meest
simpele rekenmachines werden verkocht.
Ook de nieuwste calculators, zoals de grafische rekenmachine TI-84 Plus, 
zijn in het overzicht opgenomen.

De site van de maand augustus 2004 is opgezet door het Sterrenkundig Instituut
"Anton Pannekoek" van de Universiteit van Amsterdam.
Het betreft een Sterrenkunde Encyclopedie, bedoeld voor iedereen die informatie 
zoekt over sterrenkundige onderwerpen zoals planeten, sterren, zwarte gaten,
dubbelsterren, sterrenstelsels, het heelal, en nog veel meer.. 

Juli 2004, vakantiemaand, dus tijd voor een spelletje.
Je kunt bij dit luciferspel een strategie toepassen waarmee je altijd kunt winnen.
Op de website zelf staat uitgelegd hoe dat zit, en welke wiskunde er achter 
die winnende strategie zit.

Op de site van de maand juni 2004 zie je een onmogelijke kubus,
of niet.....?
Bekijk Mark Newbold's Animated Necker Cube voor het antwoord.
Meer informatie over de Necker Cube kun je vinden op de sites
The Necker Cube en Cut-the-knot.

Op de site van de maand mei 2004 kun je het Drie-deuren-spel spelen.
Stel, je bent de winnaar van een  tv-quiz. Om te bepalen of je een prijs wint 
krijg je drie deuren te zien. Achter één van deze deuren zit de hoofdprijs, achter 
de twee andere deuren zit niets. Als winnaar van de quiz mag je een deur kiezen. 
Daarna wordt er een andere deur opengemaakt, maar natuurlijk niet de deur met de 
hoofdprijs, maar één van de deuren waar niets achter zit. 
Het dilemma waar je voor komt te staan is dan: is het verstandig om nu nog van 
deur te wisselen? Sommige mensen menen dat dit geen zin heeft omdat de kans 
dat je de goede deur hebt gekozen volgens hen nu 50% is.
In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. 
Hoe dat precies zit kun je ondervinden door het spel te spelen op de site van de
Stichting Vierkant voor Wiskunde. Een variant is te vinden op het Wisweb.

De site van het Boerhaave Museum in Leiden is de site van de maand april 2004.
Het Boerhaave Museum is het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de 
Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. 
Het museum organiseert de komende tijd twee speciale tentoonstellingen.
De ene tentoonstelling heeft als titel Goochelen met Getallen. Het gaat in deze 
tentoonstelling vooral om praktische toepassingen van de wiskunde en om de 
instrumenten die daartoe in de loop van de geschiedenis zijn ontwikkeld.
De andere tentoonstelling is gewijd aan Christiaan Huygens en de ruimtevlucht
naar de Saturnus-maan Titan.


Op de site van de maand maart 2004 vind je een aantal interactieve spelletjes.
Je kunt er bijvoorbeeld Tangram spelen.
En ook Rubik's kubus is er te vinden.


Op de site van de maand februari 2004, Visual Mathematics, vind je een
groot aantal animatiefilmpjes waarin allerlei algebraïsche en meetkundige
eigenschappen en regels visueel worden bewezen.
Zo zijn er filmpjes over de merkwaardige producten, de stelling van Pythagoras,
de som van een rekenkundige rij, de oppervlakte van een trapezium, et cetera.


De Grote Griep Meting is de site van de maand januari 2004.
Deze site is een initiatief van o.a. Kennislink, Natuurwetenschap en Techniek 
en het RIVM
Er worden tijdens de winterperiode zoveel mogelijk gegevens verzameld over 
het verloop van de griep in Nederland.
Iedereen kan zich daartoe aanmelden als "griepmeter". Je geeft dan één keer per 
week door of je koorts hebt, snotterig bent, of dat je nergens last van hebt.
De gegevens die de "griepmeters"  aanleveren, worden op de site verwerkt in
allerlei kaartjes, tabellen en grafieken. 
Op deze wijze kan men, ook voor de toekomst, een beter inzicht krijgen in 
het verloop van de griep in Nederland.


De site van de maand december 2003 is die van de Waarschuwingsdienst.
De Waarschuwingsdienst is een dienst van het Computer Emergency Response Team 
van de Nederlandse overheid. De Waarschuwingsdienst is met name bedoeld om 
particulieren en kleinere bedrijven te informeren over ICT-veiligheidsincidenten. 
Je kunt je daarover ook laten informeren via de e-mail Alert en SMS Alert van de
Waarschuwingsdienst. Per e-mail en/of SMS word je dan gratis op de hoogte 
gebracht als zich een incident voordoet waarvan wordt ingeschat dat dit zeer 
ernstige gevolgen kan hebben, zoals bijvoorbeeld een nieuw virus dat zich via e-mail
verspreidt.

De site van de maand november 2003 heet TI-83 software.
Op deze site, onderdeel van de website van Texas Instruments, zijn allerlei programma's te 
vinden voor de TI-83.
Deze programma's kun je downloaden en d.m.v. een datakabel op je rekenmachine zetten. 
Als je deze kabel nog niet hebt, staat er op deze site hoe je hem moet maken. 
Voor de mensen die zelf een beetje willen programmeren op hun rekenmachine is er 
ook een minicursus programmeren.Zelf even snel een eigen website bouwen hoeft niet ingewikkeld meer te zijn.
Op de Websitemaker van Kennisnet, site van de maand oktober 2003, kan 
echt iedereen in een paar stappen een website maken. 
En daarvoor hoef je geen techneut te zijn, of kennis van html te hebben.
Je moet wel een e-mail adres hebben.
Kijk maar eens bij de voorbeelden die door je medeleerlingen gemaakt zijn.
 

Op de site van de maand september 2003 vind je het programma Convert 
(zip-file van 152 kB).
Met dit programma kun je een groot aantal eenheden omrekenen, zoals bij afstand, 
snelheid, temperatuur, volume, tijd, massa.
De maker van de site, Josh Madison, beweert trots dat de bewoners van het
International Space Station zijn programma Convert ook gebruiken.


Is ons klimaat aan het veranderen? Worden de temperaturen in Nederland hoger?
Het Centrum voor Klimaatonderzoek is deze zomer een onderzoek gestart
om daar meer zicht op te krijgen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de
TERAS, de supercomputer van rekencentrum SARA in Amsterdam.
De voortgang van de berekeningen van temperatuur, neerslag en wind kan 
iedereen deze zomer live volgen op de website van het Dutch Challenge Project.
Op deze site van de maand augustus 2003 kun je onder meer grafieken van de 
simulaties voor de periode 1950 tot 2050 van de temperaturen in De Bilt bekijken .

De site van de maand juli 2003 heet Astronet.
Deze site is opgezet door Carl Koppeschaar en houdt zich bezig met
allerlei verschijnselen op het gebied van meteorologie, geologie,
astronomie en ruimtevaart. Op Astronet zijn allerlei fraaie foto's te zien.
Zo tref je er bijvoorbeeld foto's van de zonsverduistering van 31 mei 2003 en
foto's van de maansverduistering van 16 mei 2003.

Op de site van de maand juni 2003, genaamd Virtual TI (onderdeel van de
website van Texas Instruments), kun je een zip-file van 1,18 Mb downloaden
met een virtuele versie van de TI-83.
Voor de installatie van deze applicatie heb je een graph-link nodig.
Na installatie op je pc verschijnt er op je beeldscherm een levensechte 
afbeelding van een TI-83.
Je kunt er hetzelfde mee als met je 'gewone' TI-83, maar het indrukken van
een toets moet je nu vervangen door een muisklik.

Wiswijzer is de titel van de site van de maand mei 2003.
Het is een site opgezet door wiskundedocent Willem van Ravenstein.
Je vindt er allerlei wiskunde-oefenmateriaal voor de klassen 1 t/m 6 van 
het middelbaar onderwijs, en ook voor de lerarenopleiding wiskunde.
Verder tref je er ideeën voor praktische opdrachten, tips op ICT-gebied,
een FAQ-rubriek waarin allerlei wiskundige onderwerpen aan de orde 
komen, enzovoorts. 
 

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff heeft een nieuwe eindexamensite geopend.
De titel van deze site van de maand april 2003 is Examenbundel.nl.
Naast allerlei feitelijke informatie over de examens van dit jaar kun je er voor
allerlei vakken een studieadvies op maat krijgen via een 'quickscan' (korte toets).
Verder kun je er chatten met vakdocenten in het geval je vlak voor het
examen nog dringende vragen hebt.
Daarnaast is er nog een 'mental coach' die je met raad en daad bijstaat om
de examenkoorts te verlichten.

De site van de maand maart 2003 heeft als thema het getal pi.
Enkele maanden terug heeft professor Kanada uit Japan een record aantal
van 1,24 biljoen (= 1,24 × 10^12) decimalen van het getal pi berekend.
Zie het betreffende artikel.
Er bestaat ook een website waar de eerste 10000 decimalen van pi vermeld
staan. Je kunt daar ook vinden hoe vaak elk van de cijfers 0 t/m 9 bij die
eerste 10000 decimalen voorkomt.
Meer over de geschiedenis van het getal pi kun je vinden op de website met
de titel A history of Pi .

De site van de maand februari 2003 heet Astronet.
Je vindt hier allerlei informatie over de sterrenhemel, en nieuws op het
gebied van astronomie, ruimtevaart, ruimteonderzoek, aardwetenschappen,
en meteorologie. Verder is er een pagina met allerlei links naar tal van
interessante (natuur)wetenschappelijke websites.

Meteonet, de commerciële tegenhanger van het KNMI, biedt niet alleen
actuele informatie over het weer, maar heeft ook een interessante
educatieve
afdeling die "Weer wat geleerd!" heet.
Op deze site van de maand januari 2003 vind je onder andere tabellen,
grafieken en formules over de windchillfactor, luchtdruk en temperatuur hoog
boven de aarde, bliksem, de seizoenen, tornado's, enzovoorts.

De periode rond Sinterklaas en Kerstmis is bij uitstek geschikt voor het doen
van een puzzeltje. Op de site van de maand december 2002 vind je het spel
Toren van Hanoi. Het doel van het spel is om de schijven van de linker pin
te verplaatsen naar de rechter pin. Daarbij mag een schijf alleen op een lege pin
of op een grotere schijf geplaatst worden. Met drie schijven is het niet zo moeilijk,
maar met meer schijven wordt het al snel een ingewikkelde puzzel.

Op Coolmath, site van de maand november 2002, vind je tekenprogramma's
waarmee je allerlei mooie wiskundige figuren kunt (laten) maken zoals fractals, 
spirograph- en lissajous-figuren.
Verder vind je er allerlei (grafische) rekenmachines, een aantal games, en uitleg 
van allerlei wiskundige begrippen.

De site van het KNMI is site van de maand oktober 2002.
Je kunt hier niet alleen de weersvoorspelling vinden, maar ook
tal van andere wetenschappelijke weergegevens, zoals bijvoorbeeld
over het klimaat.
Verder kun je er de zon- en neerslaggevens van de afgelopen maand vinden,
en kun je er bijvoorbeeld ook opzoeken hoe het weer op je geboortedag was.

Kennislink is de site van de maand september 2002.
De site is een uitstekende informatiebron voor werkstukken en praktische opdrachten.  
Je vindt er allerlei artikelen uit wetenschappelijke bladen, tijdschriften en webpublicaties.
Verder bevat de site tal van beeldreportages en multimediafragmenten.
Alle op de site aanwezige informatie is te vinden via een zoekmachine.
In het begin beperkte deze site zich tot onderwerpen voor de profielen N&G en N&T. 
Maar gaandeweg zijn daar ook items voor C&M en E&M bijgekomen.

Wiskundedocent Ton Lecluse heeft een eigen website over Wiskunde en ICT.
Op deze  site van de maand augustus 2002 vind je wiskundige animaties van
ruimtelijke figuren, uitgewerkte praktische opdrachten, handige links, enzovoorts.

De site van de maand juli 2002 heeft de naam FreakTV
Dit is WebTV voor iedereen die op zoek is naar allerhande weetjes over 
techniek, computers, multimedia en wetenschappen.
Op de homepage vind je een mix van online reportages, bijvoorbeeld over de
vraag hoe lang een koord moet zijn dat op 1 meter hoogte rond de evenaar 
wordt gespannen, of over de vraag van welk materiaal surfplanken worden gemaakt.
Je kunt ook doorklikken naar tv-reportages in de rubrieken: computers, multimedia, 
technologie en games.

De Nederlandse kunstenaar Hans Kuiper heeft op zijn website een pagina
met bekende Optische Illusies. Je ziet op deze site van de maand juni 2002
allerlei merkwaardige figuren waarin sprake is van gezichtsbedrog.

Op de site van het Delftse bedrijf Lenntech, dat zich onder andere 
bezighoudt met waterzuivering, airconditioningsystemen en stankbestrijding,
staat een menu voor het omrekenen van eenheden. Op deze site van de
maand mei 2002 kun je bijvoorbeeld laten uitrekenen hoeveel meter er 
gaat in een zeemijl, hoeveel gallon er in een hectoliter gaat, hoeveel graden
Kelvin hoort bij een temperatuur van 70 graden Fahrenheit, enzovoorts.

Nog een maandje en het is weer examentijd!
Uitgeverij ThiemeMeulenhoff speelt daarop in door hun site voor
Eindexamentraining voor vbo, mavo, havo en vwo te vernieuwen.
Op deze site van de maand april 2002 vind je naast de examens voor
alle vakken van de laatste jaren ook de antwoorden en uitwerkingen
van deze examens. Er is bovendien een pagina met interessante links,
zowel voor leerlingen als docenten.
Verder is er link naar een site waar je kunt oefenen met de TI-83.

De site van de maand maart 2002 is Eric Weisstein's World of Mathematics.
Via een zoekmachine kun je hier informatie en uitleg over alle mogelijke
onderwerpen uit de wiskunde, natuurkunde, scheikunde en sterrenkunde vinden, 
inclusief bijbehorende illustraties.
De site is Engelstalig.

De site Wisfaq is de site van de maand februari 2002. Je kunt hier alle mogelijke
vragen stellen over wiskunde. De vragen worden dan beantwoord door deskundigen.
Daarna wordt je vraag met het antwoord op de website gepubliceerd.
Op deze manier ontstaat een database van wiskundevragen met bijbehorende
antwoorden. Deze database is voor iedereen te raadplegen. Je kunt er per
onderwerp in zoeken.
De afgelopen maanden zijn er al honderden vragen gesteld en beantwoord.

De site van de maand januari 2002 is die van Moderne wiskunde.
Je vindt er in de afdeling 'Leerling' onder andere handige websites bij de 
Praktische Opdrachten en GWA's uit de boeken van deze wiskundemethode.
Verder kun je er het Eurospel spelen.
Met dit spel kun je nog eens goed oefenen met de nieuwe euromunten.

Het prikken van een datum om met een groep mensen een afspraak te maken
is vaak een lastig karwei. Vaak wordt er behoorlijk heen en weer
gebeld of gemaild voordat er een datum gevonden is waarop iedereen kan.
De site van de maand december 2001 biedt een gratis oplossing voor dit probleem.
Via de datumprikker geef je een aantal mogelijke data door aan de groep.
Alle genodigden ontvangen daarvan een e-mail bericht.
Hierin staat uitgelegd hoe ze eenvoudig kunnen reageren.
Met behulp van een code die je bij het aanmaken van je datumprikker ontvangt
kun je zien wie er al gereageerd heeft.

De site van de maand november 2001 is de applet-pagina van het 
Freudenthal Instituut
. Je vindt er allerlei leuke programmaatjes
die je kunt gebruiken tijdens de wiskundeles, op school of thuis.

Er zijn al heel wat postzegels gewijd aan beroemde wiskundigen. 
Je vindt ze op de site van de maand oktober 2001.                                   
De naam van de site is Images of Mathematicians on Postage Stamps

Nu het nieuwe schooljaar weer begint, is er vaak vraag naar huiswerkbegeleiding.
Op de site van de maand september 2001, die huiswerkbegeleiding.nl  heet, 
vind je een overzicht van huiswerkbegeleidingsinstituten in je omgeving. 
Verder is er een database met bijlesleraren.
Binnenkort schijnt het zelfs mogelijk te zijn om op deze site on-line vragen 
over je huiswerk te stellen.

Op de site van de maand augustus 2001 tref je allerlei ezelsbruggetjes aan,
niet alleen voor het vak wiskunde, maar ook voor andere vakken.
Je kunt er bijvoorbeeld vinden of je in de Nederlandse taal "wegblijven"
(als één woord) moet schrijven, of "weg blijven" (als twee woorden).
Bij het vak wiskunde vind je naast allerlei leuke weetjes een dubieuze versie
van Meneer Van Dale.
Ook op Ezelsbrug.nl vind je handige geheugensteuntjes voor allerlei vakken,
en bij het vak wiskunde een correcte uitleg van de regel van Meneer Van Dale.

Scholieren.com wordt gemaakt door en voor scholieren.
Deze site van de maand juli 2001 bestaat inmiddels al 3 jaar en is
uitgegroeid tot een van de meest populaire scholierensites.
Op deze site vind je de rubrieken Huiswerk (met o.a. werkstukken, uittreksels,
en spiek-tips), Fun (chatten, games) en Forum (dating en huiswerkforums).
In het wiskunde-huiswerkforum worden nog wel eens (al dan niet tegen
betaling) complete werkstukken en praktische opdrachten aangeboden.

De site van de maand juni 2001 heet Home Planet.
Hier kun je een animatie van de wereldkaart downloaden.
Je ziet op deze kaart de positie van de maan en de schaduwgrens tussen
dag en nacht. Verder bevat het programma sterrenkaarten, een telescoop,
een animatie van het planetenstelsel, banen van satellieten, enzovoorts.
Er is een "lite" uitvoering van 1,4 Mb, en een "full" uitvoering van 7,2 Mb.

In de maand mei 2001 vinden weer de jaarlijkse eindexamens plaats.
Op de Eindexamensite van Kennisnet kun je niet alleen de examenroosters
vinden, maar ook de opgaven van de examens van de afgelopen jaren,
inclusief de uitwerkingen.
Kennisnet heeft beloofd deze site helemaal te vernieuwen voordat de examens
beginnen, dus kijk maar even snel wat er nog meer te beleven valt.

Allerlei ideeën voor werkstukken, presentaties en praktische opdrachten
vind je op de site van de maand april 2001, genaamd Thinkquest.
Deze bestaat uit een verzameling sites over alle mogelijke onderwerpen.
Het bijzondere is dat jongeren van verschillende nationaliteiten
er aan hebben samengewerkt.

Op de site van de maand maart 2001 vind je alle informatie
over de Europese Kangoeroewedstrijd.
Deze wiskundewedstrijd wordt op vrijdag 23 maart 2001
in verschillende Europese landen gehouden.
Er komen opgavenseries van verschillende moeilijkheidsgraad.
Zo zijn er opgaven speciaal gemaakt voor klas 1 en 2, en wat moeilijker
opgaven voor deelnemers uit klas 3 en 4.
Wil je weten om wat voor soort opgaven het gaat, neem dan een kijkje op
de website van de Kangoeroewedstrijd.
Daar staan namelijk de opgaven van vorige jaren.
Alle deelnemers aan de wedstrijd krijgen een aandenken, en bovendien
kun je leuke prijzen winnen.
Als het je wat lijkt kun je je voor deze wedstrijd aanmelden bij je wiskundedocent.

De site van de maand februari 2001 heet Cijfers Liegen Niet.
Je vindt hier allerlei zinnig en onzinnig cijfermateriaal, zoals het aantal auto's in
Nederland, de lengte van de files, alle beschikbare afmetingen van de Titanic,
hoeveel te dikke mensen er in Nederland zijn, een manier om na te gaan of je
zelf te dik bent, de eerste 50 000 decimalen van het getal pi, enzovoorts, enzovoorts.

De Nationale Wetenschaps Quiz is de site van de maand januari 2001.
Op deze VPRO-site vind je niet alleen de vragen en antwoorden (met toelichting)
van het jaar 2000, maar ook die van de jaren daaraan voorafgaand.
Verder is er ook een junior-versie van de NWQ, met uiteraard makkelijker vragen.

De Openbaar Vervoer Reiswijzer is de site van de maand december 2000.
Daar kun je voortaan weer gratis een reisadvies van deur tot deur krijgen wanneer
je met bus, trein, tram, metro of veerpont reist.
Vorig jaar werd het betaald raadplegen van de Reiswijzer ingevoerd, maar dat had
een dramatische daling van het aantal bezoekers van de OV-site tot gevolg.
Deze beslissing is nu weer teruggedraaid.

Vanaf 3 november kun je op de site van de maand november 2000 op elk
gewenst moment 2 voor 12 spelen.
Elke week brengt de VARA een nieuwe 2 voor 12 quiz online.
Je kunt dan je kennis testen en je vaardigheid in het opzoeken van de antwoorden.
Je hoeft daarvoor geen grote bibliotheek thuis te hebben, je kunt de antwoorden
gewoon opzoeken op Internet.

Op de site van de maand oktober 2000 kun je je theoriekennis voor het
rijexamen testen. Je kunt daartoe terecht op de site MagDat.
Op deze site tref je verder informatie over rijscholen bij jou in de buurt aan,
en actueel nieuws over de files op de snelwegen.
Wel eerst even aanmelden voor een gebruikersnaam en wachtwoord.

Odette De Meulemeester is lerares aan het Technisch Instituut Depoorter in Ronse (België).
Haar webpagina over polyomino's is de site van de maand september 2000.
Polyomino's zijn figuren bestaande uit meerdere aaneengesloten vierkantjes.
Je kunt er allerlei vlakvullingen mee maken.
Op deze site is er bovendien een wedstrijd om met de twaalf verschillende pentomino's
(dat zijn polyomino's die uit vijf vierkanten bestaan) een zo groot mogelijk aantal lege
vierkantjes in te sluiten. Je kunt er een prijs van 25 euro mee winnen.

Op de site van de maand augustus 2000 vind je het spelletje Lingo, maar dan
onder de naam "5 × 5".
De VARA is heel boos dat dit spelletje zonder haar medeweten op het web is gezet.
Je moet wel even geduld hebben voordat je 5 × 5 kunt spelen, want het laden
van de gegevens en het opstarten van de applet neemt veel tijd in beslag.

Vakantie en niets te doen? Zin in een spelletje? Op de site van de maand
juli 2000 is de digitale versie van de beroemde kubus van Rubik te vinden.
Veel plezier respectievelijk sterkte ermee!

Een aantal jaren geleden waren 'stereogrammen' vreselijk populair. Dit zijn vlekkerige
tekeningen, die bij de juiste scherpstelling van de ogen, een driedimensionale
afbeelding opleveren. Op de site van de maand juni 2000 staat een groot aantal
van deze stereogrammen. Door op de tekening te klikken kun je te weten
komen welke afbeelding er achter het vlekkenpatroon schuil gaat.

Als je tussen de 14 en 19 jaar oud bent kun je deze zomer één of meerdere
weken doorbrengen op de unieke 'Amerikaanse' campus van de
Universiteit Twente. Zeven weken lang staan alle faciliteiten tot je beschikking,
van de video- en geluidsstudio's tot de uitgebreide sport- en cultuurvoorzieningen.
Op de site de maand mei 2000, die van Twente SUPERCAMPus, kun je verdere
informatie vinden over de mogelijkheden. Deze variëren van skaten, het maken van
een eigen videowall en deelnemen aan beachvolley tot de Debating Challenge 2000.

De site van de maand april 2000 is die van de
'online' grafische rekenmachine van het WisWeb van het Freudenthal Instituut.
Je kunt er grafieken en tabellen bij allerlei formules mee laten maken.

Nooit vermoed dat de drie hoogtelijnen van een driehoek door één
punt gaan? Het "bewijs" voor deze uitspraak vind je op de site van de
maand maart 2000, de website van het wiskunde-tijdschrift voor
jongeren, Pythagoras. Je vindt er verder allerlei wetenswaardigheden
op het gebied van de wiskunde, over Escher, over de relatie tussen de
wiskunde en de kunst, mooie plaatjes van fractals, puzzels, interviews, etc.

Allerlei handige informatie voor scholieren vind je op de site van de
maand februari 2000: www.collegenet.nl
De site is opgebouwd uit allerlei rubrieken.
In de rubriek Nieuws vind je actuele informatie, zoals over de
wijzigingen in het tweede fase programma.
In de rubriek Studiemateriaal vind je studietips, uittreksels,
werkstukken, samenvattingen, biografieën, leesdossiers en toetsen.
De rubriek Interactief bevat een chatbox en forums over allerlei
onderwerpen, zoals huiswerkhulp, bijles, (intieme) lichamelijke problemen,
examenfeesten, spieken, cyberdating, etcetera.
Verder is er ook een rubriek met informatie over Examens.
Tenslotte is er nog een database met adressen van allerlei
instellingen die iets met het onderwijs te maken hebben.

Op de site van de maand januari 2000 kun je een grote hoeveelheid
spelletjes voor de TI-83 vinden. Om de spelletjes naar je TI-83 te downloaden
heb je de TI-GraphLink van Texas Instruments nodig. De TI-GraphLink
bestaat uit een kabeltje dat je pc met de TI-83 verbindt. Verder zit er een
CD-Rom met de benodigde software bij. De TI-GraphLink kost ƒ49,-.
Voor verdere informatie over de TI-GraphLink kun je terecht op
http://www.ti.com/calc/docs/link.htm .Of je kunt contact opnemen met het
Texas Instruments Customer Support Centre, telefoon: 020-5829490
Vind je de TI-GraphLink te duur, kijk dan eens op de
Hyperbytes Nederlandse TI-83 Pagina
Er wordt daar uitgelegd hoe je zelf een GraphLink kunt maken.

De site van de maand december 1999 stond in het teken van de Optische Illusies.
Je vindt hier allerlei "onmogelijke" figuren, en fraaie voorbeelden van
gezichtsbedrog.

Op 10 april 2001 hoopt de NASA een ruimtevaartuig te lanceren naar Mars.
Deze Marslander moet op 22 januari 2002 op Mars aankomen en daar
onderzoek gaan verrichten.
De NASA biedt de mogelijkheid om je naam op Mars te vereeuwigen.
Op de speciaal hiervoor ontworpen NASA-site getiteld Sign-Up-For-Mars,
die tevens site van de maand november 1999 was, moet je dan je naam invullen.
Die naam wordt dan op een CD-Rom gezet die met de Marslander meereist.
Na het invullen van je naam kun je op je naam dubbelklikken.
Er verschijnt dan een NASA-certificaat op het scherm, met je naam en een
uniek volgnummer. Dit certificaat kun je in 'landscape'(=liggend) uitprinten.

Volgens de demografische afdeling van het Bevolkingsfonds van de
Verenigde Naties (UNFPA) is op 12 oktober 1999 de zesmiljardste
wereldburger geboren. De site van de maand oktober 1999 was dan ook
de website van deze organisatie, getiteld: De dag van de zes miljard
Je vindt er allerlei tabellen en grafieken die te maken hebben met de groei
van de wereldbevolking.

Op de site van de maand september 1999 vind je niet alleen informatie
over vakantiewerk, maar ook over weekendjobs, avondwerk, en andere
bijbaantjes. Verder vind je er informatie over je rechten en plichten als
werknemer, het minimumloon, belastingzaken, tips voor het schrijven van
een sollicitatiebrief, enzovoorts.

De site van de maand augustus 1999 was die van de Stichting De Koepel
uit Utrecht, die een aparte website heeft opgezet in verband met de
zonsverduistering van 11 augustus 1999. Hier is informatie te vinden over
alles wat met het waarnemen van de eclips te maken heeft.